Duurzame toekomst met spoorvervoer

Met onze partners dragen wij bij aan veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van spoorvervoer. Veilig en duurzaam.

Duurzaamheid

Spoorvervoer is per definitie duurzaam. Transport over het spoor geeft minder CO2-, fijnstof- en stikstofuitstoot dan transport over de weg. Om goederenvervoer over het spoor goed te laten werken, zijn spooraansluitingen en industriesporen onontbeerlijk. Strukton Rail Short Line zorgt ervoor dat spooraansluitingen en industriesporen beschikbaar zijn. Zo dragen wij bij aan de modal shift van weg naar spoor. Daarnaast werken wij duurzaam en zijn wij continu bezig ons werk steeds duurzamer te maken, door monitoring op afstand, slimme logistiek, hergebruik van materialen en elektrificatie.

Circulair

Voor het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers, ballast of andere onderdelen gebruiken we onderdelen die vrijgekomen zijn uit het hoofdspoor. Zo krijgen deze een tweede leven. Alleen bij uitzondering, bijvoorbeeld als dat nodig is om aan de kwaliteitseisen te voldoen, passen wij nieuwe onderdelen toe. Dit circulaire gebruik van spooronderdelen bij Strukton Rail Short Line is een van de 100 duurzame daden van Strukton (duurzame daad #95).

Samen

Werken aan een betere wereld kan alleen samen. Wij werken dan ook intensief samen met de andere bedrijven van Strukton. Onze mvo-doelstellingen en ons mvo-beleid stellen we gezamenlijk op en we rapporteren daar ook samen over. Veel informatie hierover verzamelen we dan ook op de website van Strukton. Samenwerken betekent natuurlijk óók dat we flink optrekken met onze opdrachtgevers, leveranciers, ingenieursbureaus en kennis- en opleidingsinstituten.

Meer over duurzaamheid

Duurzaamheid bij Strukton

Wij bewegen we naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve manier van werken en produceren.

Lees meer
Lees meer over Duurzaamheid bij Strukton

De 100 duurzame daden van Strukton

Op deze pagina vind je 100 duurzame daden. Check met welke daden wij bijdragen aan SDG's!

Lees meer
Lees meer over De 100 duurzame daden van Strukton

Wij staan ook voor

Pagina

Kwaliteit

Lees meer
Lees meer over Kwaliteit

Pagina

Veiligheid

Lees meer
Lees meer over Veiligheid